over mijn werk
nieuws
links


Over mijn werk


Over mijn keramiek

Tien jaar geleden ben ik met klei begonnen.

Een ambachtelijke en langzame techniek die tegen de tijd in werkt. Klei is geschiedenis, van het stenen tijdperk. Alles is ooit gemaakt, maar toch is niet hetzelfde.

Ik ben ambitieloos begonnen met klei, maar het is inmiddels een heel belangrijk middel geworden om me te uiten. Klei is verslavend.

In de vrije richting ontstaat een beeldtaal die soms raakvlakken heeft met de poezie. Met klei kan ik spelen. Er is een idee – vaak gaat het over de schoonheid van lelijkheid. Al vormend blijf ik kijken, veranderen. Er is een voortdurende wisselwerking tussen handen en ogen.

De essentie is dat iets hol is. Al draaiend maak ik ook gebruiksgoed. Met dezelfde intentie: er is een plan; al draaiend, afwerkend, glazurend blijft verandering altijd mogelijk


Over mijn gedichten

Tijd is niet te stoppen, of toch? De tijd dendert door, het leven vliegt.

Dichten is een manier om te overleven in de chaos. Het tempo te verminderen; stil te staan bij de onbegrijpelijke dingen. Woorden vinden. Woorden die in een bepaalde volgorde en cadans iets vastpakken.

Als ik dicht sta ik met mijn rug naar de wind. En probeer ik iets op te vangen in de wirwar. Probeer ik iets te snappen van liefde en angst en andere dagelijkse dingen.

Soms ook, als ik de krant lees, nemen woorden me te pakken. Ik scheur ze uit verband, knip en plak op zoek naar nieuwe samenhang.

Het is een zoektocht.

Ik zie mijn knipsels als schetsboek voor poezie.Over mijn schilderen

Schilderen is wat ik zie ook ervaren. Het is proberen kontact te maken met het visuele.

Ik werk met archetypes: van wat een landschap is, wat een mens is.

Wat maakt diepte; een horizon; een vierkant, wat zijn de tekens.

De schoonheid van lelijkheid houdt me bezig: drijvende afvaleilanden in de oceaan. Maar ook de lelijkheid van schoonheid: sentimentele zonsondergangen.

Soms spreek ik van weersberichten: maar anekdotisch werk ik niet.

Ik zoek; naar de verhouding tussen toeval en beheersing; naar kleur en tegenkleur; naar vorm en maat. Maar ook naar drijfveren: naar (be)heersen; aantasten; ingrijpen…

Ik hou van het ambacht. Van verven met kwasten.

Het is af, wanneer er genoeg is dat boeit, iets dat de blik of de geest wil vasthouden.